Lý lịch khoa học GV Bộ môn Hóa sinh

Lý lịch khoa học các GV Bộ môn xem tại các file đính kèm

huong.png

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Email: huongpt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

PGS. TS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên cao cấp

Email: lapnt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Đào Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Email: anhdtm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Giảng viên chính

Email: bacnx@hup.edu.vn

 Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Mai Văn Hiên

Giảng viên

Email: hienmv@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Phạm Trần Thu Hà

Giảng viên

Email: phamtranthuha@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây


06-12-2022

57 5 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL