Thực hành dược lâm sàng bệnh viện - Trình độ dược sĩ chuyên khoa II

1.Thời lượng (số tín chỉ): 3 tín chỉ (135 giờ thực tế tại cơ sở )

Số giờ: Lý thuyết: 0 Thực hành:0 Thực tế:  135 (tương ứng 4 tuần thực tế)

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

Môn học này giúp học viên tham gia thực hành thí điểm các hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện thực hành của trường ĐH Dược Hà Nội, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất bản cải tiến hoạt động dược lâm sàng của bệnh viện nơi học viên công tác.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Đề xuất được được các cải tiến hoạt động của dược sĩ lâm sàng tại cơ sở hành nghề.

5.Học phần tiên quyết:

* Đối với học viên thực tế tại bệnh viện

- Chăm sóc dược

- Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính

- Dược động học và dược động học lâm sàng

- Thực hành dược lâm sàng​


28-11-2017

61 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL