Thực hành chăm sóc dược - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: LS 206

2.Thời lượng (số tín chỉ): 1 tín chỉ

Số giờ: 15  Lý thuyết: 9 Thực hành: 6 Seminar: 0

3. Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

4. Mô tả học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng chăm sóc dược trong một số bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân điều trị tại bệnh viện: rối loạn lipid máu, bệnh lý cơ xương khớp (viêm khớp dạng thấp, loãng xương,...), bệnh lý tiêu hóa (loét dạ dày – tá tràng,...)

5. Mục tiêu học tập của học phần:

- Vận dụng các kiến thức về chăm sóc dược để giải quyết tình huống lâm sàng cụ thể của bệnh lý rối loạn lipid máu, bệnh lý cơ – xương – khớp, bệnh lý tiêu hóa.

6. Học phần tiên quyết: không​


28-11-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL