Sai sót liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: LS 210

2.Thời lượng (số tín chỉ): 1 tín chỉ

Số giờ: 15  Lý thuyết: 11 Thực hành: 0 Seminar: 4

3. Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

4. Mô tả học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản, một số kỹ năng giúp phân tích nguyên nhân và giải quyết các sai sót liên quan đến thuốc, một biến cố có thể phòng tránh được thường gặp trên lâm sàng.

5. Mục tiêu học tập của học phần:

1. Trình bày được định nghĩa, cách phân loại, nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng tránh sai sót liên quan tới thuốc.

2. Vậndụngđượccáckiếnthứctrênđgiảiquyếttìnhhuốnglâmsàngcụ thể.

6. Học phần tiên quyết: không​


28-11-2017

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL