Khảo sát thực tế chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp tại bệnh viện/các phòng thí nghiệm dược lý - Trình độ dược sĩ chuyên khoa I

1.Thời lượng (số tín chỉ): 13 tín chỉ (585 giờ thực tế tại cơ sở )

Số giờ: Lý thuyết: 0 Thực hành:0 Thực tế:  585 (tương ứng 14 tuần thực tế)

2.Bộ môn phụ trách: BmônDượclâm sàng

3.Mô tả học phần:

- Đối với học viên làm ở bệnh viện: Môn học này giúp học viên rà soát các vấn đề liên quan đến thuốc thường gặp ở bệnh viện, khảo sát được các yếu tố liên quan đến việc xác định đề tài nghiên cứu.

- Đối với học viên làm ở phòng thí nghiệm dược lý: Môn học này giúp học viên rà soát các mô hình dược lý, khảo sát được các yếu tố liên quan đến việc xác định đề tài nghiên cứu.

4.Mục tiêu học tập của học phần:

Xác định được đề tài để làm luận án tốt nghiệp

5.Học phần tiên quyết:

* Đối với học viên thực tế tại bệnh viện

- Chăm sóc dược

- Sử dụng thuốc trong điều trị một số bệnh mạn tính

- Dược động học và dược động học lâm sàng

- Thực hành dược lâm sàng

* Đối với học viên thực tế tại phòng thí nghiệm dược lý

- Một số mô hình Dược lý thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc

- Thực hành đánh giá tác dụng và độc tính của thuốc trên các mô hình dược lý​


28-11-2017

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL