Chương trình thạc sĩ-Dược động học lâm sàng (Clinical Pharmacokinetics)

​Tên môn học: Dược động học lâm sàng (Clinical Pharmacokinetics)

Tên học phần: Dược động học lâm sàng (Clinical Pharmacokinetics)

Mã học phần: LS202

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Thạc sĩ

Ngành học: Dược lý - Dược lâm sàng

Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Tự chọn

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

10

0

0

 

MÔ TẢ MÔN HỌC/ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến Dược động học cá thể , Dược động học quần thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Môn học tập trung vào việc hình thành kỹ năng giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) với kháng sinh aminoglycosid và vancomycin. Môn học cũng giúp học viên có khả năng nhận định các đặc điểm dược động học của thuốc/nhóm thuốc và sự thay đổi dược động học trên các đối tượng bệnh nhân đặc biệt (suy gan, suy thận, béo phì...), từ đó áp dụng trong tối ưu hóa sử dụng thuốc.​ 

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến Dược động học cá thể , Dược động học quần thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Môn học tập trung vào việc hình thành kỹ năng giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM) với kháng sinh aminoglycosid và vancomycin. Môn học cũng giúp học viên có khả năng nhận định các đặc điểm dược động học của thuốc/nhóm thuốc và sự thay đổi dược động học trên các đối tượng bệnh nhân đặc biệt (suy gan, suy thận, béo phì...), từ đó áp dụng trong tối ưu hóa sử dụng thuốc.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho học viên:

- Kiến thức, kỹ năng liên quan đến Dược động học cá thể, Dược động học quần thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng

- Nguyên tắc của giám sát trị liệu thông qua theo dõi nồng độ thuốc trong máu đối với kháng sinh aminoglycosid và kháng sinh vancomycin

Nguyên tắc tối ưu hóa sử dụng thuốc dựa trên: đặc tính dược động học của thuốc/nhóm thuốc; sự thay đổi dược động học trên nhóm đối tượng bệnh nhân đặc biệt (suy gan, suy thận, béo phì, có tương tác thuốc...) và áp dụng được vào các tình huống lâm sàng cụ thể.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung

Tỷ lệ (%)

Chuyên cần

Điểm danh.

0%

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

0%

Thực hành

Lấy kết quả 2 bài: bài 2 (hoặc 3), bài 4 (hoặc 5)

Chấm điểm và/hoặc chấm đạt/không seminar:

40%

Thi hết học phần

Thi với hình thức tiểu luận hoặc tự luận

60%

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

- Trần Thu Hằng (2008), Dược động học lâm sàng, Nhà xuất bản Phương Đông.


31-05-2022

143 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL