Chương trình đại học-Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc

​Tên môn học: Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc

(Drug information and consultation)

Tên học phần: Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc

(Drug information and consultation)

Mã học phần: 054290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược lâm sàng

Bộ môn phối hợp: Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Sinh viên đại học hệ chính quy định hướng Dược lâm sàng và định hướng Quản lý & Kinh tế dược

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 2

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

14

0

14

2

Các học phần tiên quyết: Dịch tễ dược cơ bản, Dược lâm sàng.

 

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được vai trò, trách nhiệm và quy trình triển khai hoạt động của dược sĩ trong cung cấp thông tin thuốc cho các cán bộ y tế và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

- Vận dụng được quy trình cung cấp thông tin thuốc cho các cán bộ y tế để tìm kiếm thông tin và cung cấp được câu trả lời thông tin thuốc; tìm kiếm thông tin và xây dựng được tin/bài trong bản tin thông tin thuốc.

- Xây dựng được tờ thông tin tư vấn sử dụng thuốc dành cho bệnh nhân để hỗ trợ cho hoạt động tư vấn sử dụng thuốc.

- Vận dụng được quy trình tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân để tư vấn sử dụng thuốc thông qua tình huống mô phỏng bệnh nhân mắc các bệnh lý mạn tính điều trị ngoại trú (tập trung vào bệnh lý tim mạch, chuyển hóa, hô hấp).

- Hình thành được đạo đức nghề nghiệp phù hợp, thái độ hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan cũng như động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

 Hình thức

 Nội dung

 Tỷ lệ (%)

 Chuyên cần

 Bài tập/điểm danh.

10

 Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

 Bài kiểm tra có báo trước, hình thức bài tập/MCQ

10

 Thực hành/seminar

 - Tính điểm:

  + Điểm thực tập là điểm của 1 trong 3 bài thực tập (bài 6, 7, 8) chiếm 15%

  + Điểm 1 bài seminar chiếm 15%

 - Các bài còn lại đánh giá: đạt/không đạt

30

 Thi hết học phần

 - Hình thức: Tự luận

 - Thời gian: 60 phút

 - Không sử dụng tài liệu

50

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

Tài liệu do giảng viên ở Bộ môn Dược lâm sàng và Trung tâm DI & ADR Quốc gia biên soạn.


31-05-2022

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL