Cảnh giác dược - Trình độ thạc sĩ

1.Mã số học phần: CS201

2.Thời lượng (số tín chỉ): 1,5 tín chỉ

Số giờ: 22,5 Lý thuyết: 16,5 Thực hành: 0 Seminar: 6

3.Bộ môn phụ trách: Bộ mônDượclâm sàng

4.Mô tả học phần:

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về Cảnh giác Dược, quy trình hoạt động trong hệ thống Cảnh giác Dược, các phương pháp theo dõi, đánh giá an toàn thuốc ở cấp độ cơ sở cũng như trên quy mô quốc gia. Đồng thời, môn học cũng cung cấp một số kỹ năng giúp học viên trong việc nhận diện, đánh giá vấn đề và phân tích nguyên nhân, từ đó xử lý được những tình huống thực tế liên quan đến vấn đề an toàn thuốc.

5.Mục tiêu học tập của học phần:

- Cung cấp cho người học các khái niệm liên quan đến Cảnh giác Dược, vai trò và phạm vi hoạt động của Cảnh giác Dược trong hệ thống y tế.

- Cung cấp cho người học những kĩ năng tổng hợp thông tin, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý các tình huống cụ thể về Cảnh giác Dược.

- Giúp người học có kĩ năng phân tích lợi ích-nguy cơ của thuốc trong việc quản lý và truyền thông về các vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc

6.Học phần tiên quyết: không​

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

 

Nội dung

 

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

Seminar

Tính điểm: Trung bình cộng điểm seminar của 2 bài bất kỳ (do nhóm giảng viên quyết định) trong tổng số 5 bài

40

KN1-4

TĐ1, TĐ2

Thi hết học phần

Tiểu luận kết thúc học phần

60

KT1-3 KN1-4

TĐ1, TĐ2

TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Tài liệu do giảng viên ở Bộ môn Dược lâm sàng và Trung tâm DI & ADR Quốc gia biên soạn.


28-11-2017

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL