Lý lịch Khoa học - GV Bộ môn Dược học cổ truyền

TT Họ và tên Năm đạt học vị Năm phong học hàm Lý lịch khoa học Email
1   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển 2007 2011 Xem nội dung  tuyennm@hup.edu.vn
2   PGS.TS. Bùi Hồng Cường 2008 2018 Xem nội dung  cuongbh@hup.edu.vn
3   TS. Hà Vân Oanh 2012   Xem nội dung  oanhhv@hup.edu.vn
4   TS. Chử Thị Thanh Huyền 2019   Xem nội dung  thanhhuyenchu2022@gmail.com
5   ThS. Phạm Thái Hà Văn 2013   Xem nội dung  havan264thuykhue@gmail.com

 


01-12-2022

430 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL