Lý lịch khoa học GV Bộ môn Công nghệ sinh học Dược

Lý lịch khoa học GV Bộ môn Công nghệ sinh học Dược xem tại các file đính kèm

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Email: huongpt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

 

 

PGS. TS. Đàm Thanh Xuân

Giảng viên cao cấp

Email: xuandt@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

TS. Nguyễn Khắc Tiệp

Giảng viên chính

Email: tiepnk@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

ThS. Lê Ngọc Khánh

Giảng viên

Email: lengockhanh@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 

TS. Trần Minh Đức

Giảng viên

Email: ductm@hup.edu.vn

Lí lịch khoa học: Xem tại đây

 


06-12-2022

205 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL