NỘI DUNG THỰC TẬP M5 O5 K2 – HỌC KỲ I (NĂM HỌC: 2019 – 2020)

Học phần: BC & SDH Số tổ:

Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 19/08/2019

Bài

Nội dung

TLTK

1.Thuốc tiêm

1.Thuốc tiêm paracetamol (3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 CT 200 ml, so sánh hình thức bên ngoài, pH trước và sau tiệt khuẩn)

TTBC, tr. 117

2.Thuốc tiêm truyền

1.Thuốc tiêm truyền glucose 10% (1000 ml, 2 nhóm, đánh giá chỉ tiêu pH, 5-HMF và các chất liên quan)

3.Thuốc mỡ

1.Emulgel natri diclofenac (mỗi sinh viên làm 50 g)

2.Thuốc mỡ Benzosali (mỗi sinh viên làm 20 g)

TTBC, tr. 69

TTBC, tr. 63

4.Viên nang

1.Viên nang amoxicilin 250 mg (300 viên + đo khối lượng riêng biểu kiến, độ trơn chảy)

2.Đánh giá độ hòa tan của viên nang amoxicilin (DĐVN V)

5.Viên nén

1.Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (2000 viên)

2.Đánh giá độ hoà tan của viên nén natri diclofenac trong môi trường acid (DĐVN V)

TTBC, tr. 105

Ghi chú: Bố trí xoay vòng bài 1-2/3-4-5.​


13-09-2019

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL