NỘI DUNG THỰC TẬP K69 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)

NỘI DUNG THỰC TẬP K69 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)

Học phần: II Số tổ:

Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 05/03/2018

Bài

Nội dung

TLTK

1- Thuốc mỡ


1.Thuốc mỡ Benzosali (mỗi sinh viên làm 20 g)

2.Gel lidocain (mỗi sinh viên làm 50 g)

TTBC, tr. 63

TTBC, tr. 70

2- Thuốc mỡ


1.Emulgel natri diclofenac (mỗi sinh viên làm 50 g)

2.Thuốc mỡ methyl salicylat (mỗi sinh viên làm 20 g)

TTBC, tr. 69

TTBC, tr. 66

3- Thuốc đặt


1.Thuốc đặt paracetamol (tá dược Suppocire, mỗi sinh viên làm
10 viên)

2.Thuốc đặt nystatin 100 000 IU ~ 20 mg (mỗi sinh viên làm
5 viên; bù hàm lượng dược chất: 20%)

TTBC, tr. 77

TTBC, tr. 75

4- Viên nang


1.Viên nang cloramphenicol (2 nhóm, mỗi nhóm làm 300 viên + đo khối lượng riêng biểu kiến, độ trơn chảy)

2.Đánh giá độ hòa tan của viên nang cloramphenicol (DĐVN IV)

TTBC, tr. 88

TTBC, tr. 115

5- Viên nén

1.Viên nén paracetamol (mỗi sinh viên làm 30 viên)

2.Viên nén clorpheniramin (mỗi sinh viên làm 50 viên, không bao)

TTBC, tr. 93

TTBC, tr. 102

6- Thuốc bột


1.Bộtpha hỗn dịch amoxicilin 125 mg/5 ml (mỗi sinh viên làm
1 lọ)

2.Cốm pha hỗn dịch co-trimoxazol (mỗi sinh viên làm 4 gói)

TTBC, tr. 81

TTBC, tr. 83

7- Viên nén


1.Viên nén natri diclofenac bao tan ở ruột (cả tổ làm 2000 viên, dập trên máy quay tròn)

2.Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén: độ cứng, độbở, độ mài mòn, độ hòa tan (viên paracetamol) (DĐVN IV)

TTBC, tr. 105

TTBC, tr. 112-115

8- Viên bao


1.Viên nén natri diclofenac baotan ở ruột (bao viên)

2.Đánh giá độ hoà tan của viên nén natri diclofenac baotan ở ruột trong môi trường acid (DĐVN V)

TTBC, tr. 105

TTBC, tr. 113

Ghi chú: chia nhóm bài TT 1-2/3-4-5/6-7-8.​


03-04-2018

79 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL