NỘI DUNG THỰC TẬP C1 K50 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)

NỘI DUNG THỰC TẬP C1 K50 - KỲ II (NĂM HỌC: 2017 – 2018)

Học phần: I Số tổ:

Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 15/01/2018

Bài

Nội dung

TLTK

1.Dung dịch thuốc


1.Dung dịch nhỏ tai cloramphenicol 5 % (20 ml)

2.Dung dịch sát khuẩn povidon - iod 10% (50 ml)

TTBC, tr. 5

TTBC, tr. 2

2.Siro thuốc


1.Siro dextromethorphan hydrobromid (mỗi sinh viên pha 50 ml, chất thơm: 1 ml dung dịch ethyl vanilin 2%; lọc qua cột lọc thô, đóng bằng máy đóng dung dịch, kiểm tra bán thành phẩm: pH, tỷ trọng)

2.Elixir paracetamol dùng cho trẻ em (50 ml, chất màu: 0,1 ml dung dịch erythrosin 2%, chất thơm: 0,5 ml dung dịch mùi dâu 1%)

TTBC, tr. 7

TTBC, tr. 13

3.Hỗn dịch – Nhũ tương


1.Hỗn dịch antacid (50 ml)

2.Nhũ tương nhỏ mắt indomethacin (100 ml)

TTBC, tr. 27

TTBC, tr. 18

4.Thuốc tiêm - Thuốc nhỏ mắt


1.Thuốc tiêm vitamin C 10% (4 nhóm ´200 ml, đóng ống 2 ml)

2.Thuốcnhỏ mắt neomycin - dexamethason (100 ml)

TTBC, tr. 33

TTBC, tr. 43

5.Thuốc tiêm truyền

1.Dung dịch tiêm truyền natri hydrocarbonat 1,4% (2 nhóm ´ 3 l)

2.Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol 0,4% (50 ml)

TTBC, tr. 38

TTBC, tr. 42

Ghi chú: Bố trí xoay vòng bài 1-2/3-4-5.​


03-04-2018

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL