NỘI DUNG THỰC TẬP BÀO CHẾ THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU, K70 – HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2019 – 2020

Môn: Bào chế thuốc từ dược liệu Số tổ: 3

Địa điểm: Phòng TT số 1, 2 Thời gian: Từ 7/9/2019

Bài

Nội dung

Tài liệu học tập

1.Cao xoa – Dầu xoa

1.Dầu xoa (mỗi sinh viên làm 20 ml)

2.Cao xoa (mỗi sinh viên làm 50 g)

TTBC, tr. 4

Sách KTBC các dạng thuốc từ DL tr.33

2.Viên nén

Viên nén đan sâm – tam thất (mỗi sinh viên làm 50 viên)

File kèm theo

3.Viên hoàn

Tễ bổ tâm (mỗi sinh viên làm 2 viên)

Sách KTBC các dạng thuốc từ DL tr.30

4.Chè tan

Chè tan nhân sâm (2 nhóm, mỗi nhóm làm 40 g)

TTBC, tr. 53

5.Cao dán

Cao dán giảm đau chứa cao ớt (Mỗi sinh viên làm 1 miếng)

file gửi sau

Ghi chú: Bố trí các nhóm bài TT xoay vòng: 1-2-3/4-5.

 ​


13-09-2019

129 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL