Lịch giảng môn Kỹ thuật nano và liposom ứng dụng trong dược phẩm, mỹ phẩm (CB208) cho lớp CH18, chuyên ngành CNDP & BC

​Xin xem file đính kèm!

​​ Nano-Liposome.pdfNano-Liposome.pdf


01-08-2014

66 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL