Phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Đạo đức tốt – Học tập tốt – Tình nguyện tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt”
​​

​Hiện nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chia làm 3 cấp: cấp Trung ương, cấp Thành phố và cấp Trường. Hãy cùng điểm qua 5 tiêu chí đánh giá “Sinh viên 5 tốt” cũng như để không bỏ lỡ cơ hội nhận được danh hiệu cao quý này nhé.

20-09-2019

272 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL