Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017

​  Thực hiện Công văn số 6442/BYT-TCCB ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế, Trường Đại học Dược Hà Nội xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017. 

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

631DHN-TCCB Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017.pdf631DHN-TCCB Xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017.pdf


21-11-2017

3 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL