Xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 năm 2020

​  Thực hiện Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 năm 2020, Nhà trường đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung theo yêu cầu Công văn số 131/DHN-TCCB ngày 26/3/2019.
Chi tiết xem file đính kèm


27-03-2019

41 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL