Triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017, Trường Đại học Dược Hà Nội triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 (thông tin chi tiết xem file đính kèm).
425 DHN-TCCB Vv triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 14 năm 2017.pdf425 DHN-TCCB Vv triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 14 năm 2017.pdf


13-09-2016

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL