Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vủa virus corona gây ra

-  Triển khai thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;Công văn hỏa tốc số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020; Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.​ Nhà trường đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra theo văn bản đính kèm biên bản họp 41/BB-DHN ngày 03/02/2020 

​​ 41 BB-DHN Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.pdf41 BB-DHN Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.pdf


04-02-2020

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL