Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2022 & Tổng kết năm học 2021-2022

​Thực hiện kế hoạch công tác năm học, Nhà trường thông báo về Hội nghị viên chức, người lao động ( VC, NLĐ) năm 2022 & Tổng kết năm học 2021-2022 theo công văn số 477/DHN-TC-HC 

​​ 477DHN-TC-HC Tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm 2022 Tổng kết năm học 2021-2022.pdf477DHN-TC-HC Tổ chức Hội nghị VC NLĐ năm 2022 Tổng kết năm học 2021-2022.pdf


23-08-2022

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL