Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2018

​​Ban Giám hiệu - BCH Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo về Hội nghị CCVC năm 2018 như sau:

- Thời gian 8h00 Thứ Sáu, ngày 28/12/2018
- Địa điểm: Giảng đường 12
- Thành phần và nội dung theo Công văn số 746/DHN-HCTH ngày 21/12/2018
Chi tiết xem file đính kèm


21-12-2018

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL