Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Kỷ Hợi -2019

Nhà Trường thông báo tới toàn thể các bộ môn, phòng, ban, trạm, trung tâm, viện thuộc Trường. Kế hoạch gặp mặt đón Tết nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi - 2019 


15-01-2019

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL