Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Canh Tý năm 2020

​​Nhà trường thông báo tới toàn thể các đơn vị về Kế hoạch gặp mặt và đón Tết nhân dịp Xuân mới Canh Tý 2020

Chi tiết xem file đính kèm:

​​ 11 DHN-HCTH Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Canh Tý năm 2020.pdf11 DHN-HCTH Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Canh Tý năm 2020.pdf


09-01-2020

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL