Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo bầu cử phường Phan Chu Trinh

​Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo bầu cử phường Phan Chu Trinh gửi tới Ban Lãnh đạo Trường Đại học Dược Hà Nội về việc Trường đã giúp đỡ về cơ sở vật chất (nước rửa tay sát khuẩn,...), phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. đặc biệt trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phường.

​​ Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo bầu cử phường Phan Chu Trinh.pdfThư cảm ơn của Ban chỉ đạo bầu cử phường Phan Chu Trinh.pdf


26-05-2021

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL