Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2011

​Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

​​ Thong tu lien tich so 68.pdfThong tu lien tich so 68.pdf


10-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL