Thông báo về việc tuyển dụng Dược sĩ Đại học về làm giảng viên

​Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cần tuyển Dược sĩ Đại học về làm giảng viên tại các đơn vị trực thuộc Trường. Thông tin chi tiết theo file đính kèm

​​ 687 (475 TB-CĐD) Thông báo tuyển dụng Dược sĩ Đại học về làm giảng viên.pdf687 (475 TB-CĐD) Thông báo tuyển dụng Dược sĩ Đại học về làm giảng viên.pdf


26-05-2022

660 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL