Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 17/5/2021

Thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10/5/2021; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19; Để tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp mới, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong triển khai các hoạt động của Nhà trường, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021 (từ ngày 17/5/2021) . Thông tin chi tiết theo file đính kèm

​​ 207 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 17-5-2021.pdf207 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 17-5-2021.pdf


14-05-2021

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL