Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 12-4-2021

Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy - học và phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021 (từ ngày 12/4/2021).

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 149 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 12-4-2021.pdf149 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 12-4-2021.pdf


09-04-2021

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL