Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học trong phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 22-3-2021)

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn thực hiện kế hoạch năm học theo đúng tiến độ, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo một số nội dung công tác phòng chống dịch và việc tổ chức giảng dạy, học tập, thi hết học phần năm học 2020-2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 119 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 22-3-2021).pdf119 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 22-3-2021).pdf


19-03-2021

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL