Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học trong phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 08-3-2021)

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học tập, thi hết học phần năm học 2020-2021

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 98 TB-DHN Thông báo vv triển khai kế hoạch dạy học trong phòng chống dịch COVID-19 (bổ sung lịch thực tập của K73).pdf98 TB-DHN Thông báo vv triển khai kế hoạch dạy học trong phòng chống dịch COVID-19 (bổ sung lịch thực tập của K73).pdf


05-03-2021

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL