Thông báo về việc thực hiện kế hoạch dạy-học và chế độ làm việc theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội sau 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường kế hoạch dạy-học và chế độ làm việc của Nhà trường.

​​ 375 TB-DHN Vv thực hiện kế hoạch dạy-học chế độ làm việc theo Công điện số 18 CĐ-UBND ngày 06-8-2021.pdf375 TB-DHN Vv thực hiện kế hoạch dạy-học chế độ làm việc theo Công điện số 18 CĐ-UBND ngày 06-8-2021.pdf


06-08-2021

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL