Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng CDNN GVCC (hạng I); Nghiệp vụ sư phạm; Kiến thức quản lý NN chương trình Chuyên viên, chuyên viên chính

​Học viện Quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính

​​ 467 HVQLGD-TTBD Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).pdf467 HVQLGD-TTBD Mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).pdf


15-09-2020

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL