Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược (khai giảng ngày 27-3-2021)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân hành nghề dược có nhu cầu (đáp ứng yêu cầu của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế)

- Thời gian đào tạo: 1 ngày (27-3-2021)

- Địa điểm: Giảng đường 12 – Trường Đại học Dược Hà Nội

- Đăng ký trực tuyến theo đường link: http://bit.ly/2uUNiwd


Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ /data/202294 DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.pdf/data/202294 DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.pdf


05-03-2021

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL