Thông báo tuyển sinh khóa học "Công bố Nghiên cứu khoa học" ngày 07-11/01/2019 do GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan, Úc giảng dạy

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học 5 ngày về phương pháp viết bài báo khoa học và công bố bài báo khoa học trên các tập san có bình duyệt (peer reviewed journals) dành cho các bác sĩ, dược sĩ, giảng viên các Trường Đại học Y Dược, các nhà NCKH có quan tâm.
Thời gian: 5 ngày (từ ngày 07-11/01/2019)
Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:


15-11-2018

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL