Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online

Theo quy định Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế. Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân hành nghề dược theo quy định. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Khóa học sẽ cung cấp Cán bộ y tế các thông tin Cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến thực hành nghề nghiệp của người dược sĩ trong các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị đảm bảo chất lượng thuốc và các lĩnh vực khác trong ngành dược. Vận dụng các quy định hiện hành trong hành nghề dược đúng pháp luật. Đồng thời, Khóa tập huấn sẽ cập nhật về các giải pháp công nghệ trong tối ưu hoá sử dụng thuốc, nội dung này cung cấp kiến thức về thực trạng các vấn đề liên quan đến thuốc thường gặp trong việc sử dụng thuốc tại bệnh viện, cũng như cơ sở bán thuốc. Ngoài ra, bài học cũng sẽ chia sẻ 1 số giải pháp về công nghệ nhằm tối ưu hoá việc sử dụng thuốc, từ đó phòng tránh các sai sót liên quan việc sử dụng thuốc trong thực hành tại bệnh viện và nhà thuốc.0

Thông tin về khóa học:

- Hình thức đào tạo: học tập theo hình thức online (học trực tuyến).

- Thời gian đào tạo: Khóa học trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 08h00 – 16h30 thứ 7 ngày 06/8/2022.

- Đăng ký tham dự trực tiếp bắt đầu từ 21/7/2022 theo địa chỉ link: http://bit.ly/2uUNiwd.

​​ 378DHN-QLĐT Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf378DHN-QLĐT Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf


20-07-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL