Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế được Bộ Y tế giao, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Dược sĩ cao cấp (hạng I); Dược sĩ chính (hạng II); Dược sĩ (hạng III).
- Thời gian tổ chức: Từ tháng 5/2019. 
- Địa điểm học: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội và các đơn vị/địa phương có nhu cầu
- Nhà trường sẽ tổ chức lớp khi đạt đủ số lượng học viên yêu cầu!
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV 126
Đăng ký trực tuyến theo đường link: https://bit.ly/2uuC8KN


29-03-2019

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL