Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

​Thực hiện công tác tuyển viên chức năm 2016 trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo về tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng cần tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển...để các ứng viên được biết.Chi tiết xin xem văn bản đính kèm
113 TB-DHN Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016.pdf113 TB-DHN Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016.pdf


12-05-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL