Thông báo tham gia giải thưởng Kova lần thứ 16

​  Ủy ban giải thưởng Kova được thành lập năm 2002 nhằm khuyến khích, vinh danh các nhân tố tiêu biểu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Tháng 8/2018, Ủy ban giải thưởng Kova lần thứ 16 tổ chức họp và xét duyệt. Tháng 11/2018 thông báo kết quả và trao giải.
 Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị đủ điều kiện làm hồ sơ tham gia Giải thưởng ở các hạng mục. 
 Chi tiết xem file đính kèm.


24-05-2018

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL