Thông báo số: 687/DHN-TCCB, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Thông báo về cung cấp và cập nhật website

​ Thực hiện Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban biên tập website ngày 22/08/2013. Nhà trường yêu cầu:
Nội dung xem chi tiết ở file đính kèm 687 DHN-TCCB.pdf687 DHN-TCCB.pdf

 


18-10-2013

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL