Thông báo số: 458/TB-BYT, ngày 30 tháng 5 năm 2012

Thông báo số 458/TB-BYT ngày 30/5/2012 của Bộ Y tế về kết quả cuộc họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo lần thứ 12. (Các ý kiến tham gia xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ - ThS. Kiều Thị Hồng, trước ngày 07/6/2012).

​​ File đính kèm.pdfFile đính kèm.pdf


21-06-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL