Thông báo số 2 v/v quy định viết & thời gian nộp báo cáo Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần thứ XVIII năm 2016 của Trường ĐH Dược HN

​​873 TB-DHN Quy định viết và thời hạn nộp báo cáo Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần XVIII năm 2016.pdf873 TB-DHN Quy định viết và thời hạn nộp báo cáo Hội nghị KHCN tuổi trẻ lần XVIII năm 2016.pdf


01-12-2015

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL