Thông báo số: 147/DHN-TCCB, ngày 11 tháng 4 năm 2011

Về việc kết quả bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 - Năm 2012 tại Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức.

​​ TB 147.pdfTB 147.pdf


10-08-2012

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL