Thông báo số: 07/DHN-TV về việc Giới thiệu sách chuyên đề "Dược lý - Dược lâm sàng"

GIỚI THIỆU SÁCH
 CHUYÊN ĐỀ "DƯỢC LÝ –  DƯỢC LÂM SÀNG"
Thư viện Trường ĐH Dược HN là một thư viện chuyên ngành. Tuy số lượng tài liệu không lớn, nhưng lại là nơi tập trung nhiều tài liệu chuyên sâu trong ngành Dược. Cùng với nỗ lực cải tiến, đổi mới phương thức phục vụ, năm học 2011 – 2012, Thư viện tiếp tục tổ chức giới thiệu sách chuyên đề, nhằm giúp bạn đọc tiếp cận dễ dàng hơn với những tài liệu tham khảo chuyên sâu, tận dụng tối đa những tài nguyên của Thư viện và góp phần động viên, khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của học viên, sinh viên.
I. NỘI DUNG
1. Giới thiệu những đầu sách tham khảo mới nhất, chuyên đề “Dược lý – Dược lâm sàng” của thư viện. Số sách này sẽ được trưng bày tại phòng đọc mở đến hết tháng 5/ 2012.
2. TS. Nguyễn Hoàng Anh (giảng viên Bộ môn Dược lực, Phó Giám đốc Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và phản ứng có hại của thuốc) sẽ chia sẻ kinh nghiệm tra cứu và tìm kiếm tài liệu:
- Giúp bạn đọc có định hướng tiếp cận tài liệu chuyên ngành.
- Giới thiệu một số đầu sách hay chuyên ngành “Dược lý – Dược lâm sàng”
- Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm và lượng giá thông tin chuyên ngành tại thư viện cũng như trên mạng internet và các nguồn thông tin khác.
3. Hướng dẫn bạn đọc tra cứu cơ sở dữ liệu “Mục lục Tạp chí” trên trang http://thuvien.hup.edu.vn/
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:  10h00 – 11h30  thứ sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012
2. Địa điểm: Phòng đọc mở - Thư viện: tầng 3 nhà R
Kính mời các bạn sinh viên, học viên chuyên ngành “Dược lý – Dược lâm sàng” và bạn đọc có quan tâm tới tham dự!
III. CHƯƠNG TRÌNH
STT
Nội dung
Người thực hiện
1
- Giới thiệu định hướng tiếp cận tài liệu chuyên ngành.
- Giới thiệu một số đầu sách hay chuyên ngành “Dược lý – Dược lâm sàng”
- Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm và lượng giá thông tin, tài liệu chuyên khảo.
 TS Nguyễn Hoàng Anh
2
Giới thiệu, hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu “Mục lục Tạp chí” trên trang http://thuvien.hup.edu.vn/
CN. Nguyễn Thị Huế


10-08-2012

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL