Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Đinh Dậu (2017)

​Để Tết Âm lịch Đinh Dậu (2017) được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự , an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định theo Thông báo 13TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Đinh Dậu (2017).pdf13TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Đinh Dậu (2017).pdf 


13-01-2017

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL