Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2020

Để Tết Dương lịch năm 2020 được tổ chức vui, ý nghĩa và đảm bảo an toàn, Ban giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng ban, trung tâm, viện thuộc Trường thực hiện theo thông báo 546TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lich 2020.pdf546TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lich 2020.pdf


25-12-2019

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL