Thông báo Nghỉ và tổ chúc bảo vệ nhân ngày Tết dương lịch 2017

​Để Tết Dương lịch năm được tổ chức vui, ý nghĩa và đảm bảo an toàn Ban giám hiệu thông báo tới các bộ môn, phòng ban, trung tâm, viện (đơn vị thuộc Trường) lịch nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2017.Chi tiết xem file đính kèm
318TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2017.pdf318TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Tết Dương lịch 2017.pdf


22-12-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL