Thông báo nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày Quốc khánh 2/9/2017

Theo quy định của Luật Lao động, ngày Quốc khánh 2/9/2017 toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Nhà trường được nghỉ 01 ngày  Thứ Bảy (02/9/2017). Do thứ Bảy là ngày nghỉ cuối tuần nên lịch nghỉ cụ thể được thực hiện như sau:
1.Các đơn vị thuộc Trường không làm việc vào ngày Thứ Bảy hàng tuần: Nghỉ liên tục từ Thứ Bảy (02/9/2017) đến hết Thứ Hai (04/9/2017)
2.Với các đơn vị thuộc Trường có giảng dạy vào Thứ Bảy hàng tuần: Nghỉ từ thứ Bảy (02/9/2017) đến hết Chủ nhật (03/9/2017)
Các lớp học viên, sinh viên có lịch học lý thuyết, thực tập, thực tế, ... vào Thứ Bảy (02/9/2017): Các BM chủ động bố trí lịch giảng dạy bù và báo lịch giảng dạy bù cho Phòng Đào tạo hoặc Phòng Sau Đại học để thông báo cho các lớp thực hiện.
Chi tiết xem fille đính kèm


25-08-2017

5 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL