Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch ) năm 2020

​Để kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Canh Tý ( 02/4/2020 ) được vui vẻ an toàn, Nhà trường đề nghị toàn trường thực hiện theo Thông báo 132/TB-DHN

​​ 132TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương ( 10-3 âm lịch ) năm 2020.pdf132TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương ( 10-3 âm lịch ) năm 2020.pdf


27-03-2020

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL