Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lich) năm 2019

​Để kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Kỷ Hợi (14/4/2019). Theo quy định của Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm theo Thông báo 115TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) năm 2019.pdf115TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) năm 2019.pdf


05-04-2019

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL